Taxi Stockholm, ny version


I den nya importen till de nya filerna från Taxi Stockholm har upptäckts fel på tidsformatet på importerad data.

Det finns nu en uppdatering av LDL TaxiLön så att tiderna blir korrekta. Ladda hem version 2015.6 här.

Om det redan finns körrapporter importerade för en period ooch om dessa ska importeras igen är det viktigt att "Skriv över" väljs i första steget av importen.

Sök

Telefontider

Mån 20/8 10:00-13:00
Tis 21/8 10:30-13:00
Ons 22/8 Endast e-post
Tor 23/8 10:30-13:00
Fre 24/8 Endast e-post