Summor i statistik


Summeringar av arbetstid är inte densamma som i den övre halvan och den nedra halvan. Vad beror detta på?

 

Statistikuppgifterna på den övre halvan innehåller summeringar från körrapportsregistret. Summorna under rubriken "Löneuppgifter" innehåller en sammanräkning av alla lönearter som använts under perioden.

Om värdet under "Löneuppgifter" är högre kan detta bero på att lönekörningar körts flera gånger eller att lönearten förekommer fler gånger. Om värdet är för litet kan det bero på att alla anställda inte haft den lönearten vis alla lönekörningar.