Bil- och drivmedelsförmån

Den här artikeln förklarar hur du lägger in bilförmån och/eller drivmedelsförmån i LDL TaxiLön.


Börja med att kontrollera/ändra i Ackumulatorregistret. Det måste finnas två ackumulatorer för att det ska bli rätt i kontrolluppgiften. T.ex. 141 Bilförmån och 145 Drivmedelsförmån. Nytt är också fält på "arbetsgivardeklaration på individnivå". Kontrollera att dessa finns med värden enligt följande, eller lägg upp nya:


Ackumulator 141 Bilförmån: 
Markera "Nollställning vid årsskifte" 
Grupp: Kontrolluppgift 
Ruta på kontrolluppgift: 13
Fält på arbetsgivardeklaration: 13 

Ackumulator 145 Drivmedelsförmån: 
Markera "Nollställning vid årsskifte" 
Grupp: Kontrolluppgift 
Ruta på kontrolluppgift: 18
Fält på arbetsgivardeklaration: 18 


Gå sedan in i Löneartsregistret och lägg upp en ny löneart 531 "Bilförmån" med följande intsällningar: 

Bokföringskonto fylls i med korrektionskonto, t.ex. "7385" och "7399"
Löneartstyp: Förmånsvärde med tabellskatt 
Arbetsgivaravgift: Underlag arbetsgivaravgift
Fält på arbetsgivardeklaration: 13 
Ingen markering i "Semesterlönegrundande löneart" 
Formel: Den första lediga konstanten (t.ex F6). Konstanterna (F1-F9) namnges under Inställningar i huvudmenyn. Värdet i konstanterna anges för varje anställd i Personalregistret (fliken Löneuppgifter). Konstanten benämns förslagsvis "Bilförmån".
Ackumulatorer, Kontrolluppgift: 141 Bilförmån 

 


Om företaget betalar drivmedel behövs ytterligare två lönearter, t.ex. 532 och 533 med fölajnde inställningar: 
 
Löneart 532 Drivmedelsförmån: 
Löneartstyp: Förmånsvärde med tabellskatt 
Arbetsgivaravgift: Underlag arbetsgivaravgift 
Fält på arbetsgivardeklaration: 18
Ingen markering i "Semesterlönegrundande löneart"
Formel: Drivmedelspris * bilens förbrukning / 10 (t.ex. 11.80*0.85/10 om bensinpriset är 11,80 per liter och förbrukningen 0,85 per mil). 
Ackumulatorer, Kontrolluppgift: 145 Drivmedelsförmån

Vid lönekörning anges antal privat körda kilometer. Alternativet är att räkna detta manuellt och lägga in beloppet vid lönekörning, annars måste man kanske ändra lönearten inför varje lönekörning med tanke på hur drivmedelspriserna ändras. 


Löneart 533 Drivmedelsförmån ej soc avg: 
Löneartstyp: Förmånsvärde med tabellskatt 
Arbetsgivaravgift: Påverkar inte arbetsgivaravgift/särsk. löneskatt 
Fält på arbetsgivardeklaration: 18
Ingen markering i "Semesterlönegrundande löneart 
Formel: Drivmedelspris * bilens förbrukning * 0,20 / 10 (t.ex. 11.80*0.85*0.20/10 med samma värden som löneart 532). 
Ackumulatorer, Kontrolluppgift: 145 Drivmedelsförmån

Vid lönekörning anges antal privat körda kilometer. Även här kan man naturligtvis beräkna detta manuellt och lägga in beloppet vid lönekörning.