Sjuklön

För sjuklön används två lönearter, nr 90 och 91. Anledningen till att två lönearter ska användas är att semesterlönen ska bli rätt.

persfl2.zoom90


Beräkning

Innan sjuklönen kan betalas ut måste en ersättning per timme fastställas. I LDL TaxiLön finns en funktion som beräknar en sjuklön som baseras på 80% av: Utbetald lön / Arbetade timmar. Denna beräkning görs för 6 månader bakåt i tiden. Denna uträkning visas i Personalregistret, fliken Löneuppgifter, i rutan Sjuklön. Underlaget för beräkning visas när man klickar på "Visa underlag".

Den sjuklön som LDL TaxiLön räknar fram kan vara fel och detta kan bero på ersättningar som betalts ut (vilket ökar lönen), för hög arbetad tid (kan bero på att raster ej registrerats) etc.Utbetalning

Det enklaste är att registrera själva utbetalningen under en pågående lönekörning. Det görs med lönearterna 90 och 91. Löneart 91 ska innehålla alla timmar som den anställde haft sjukfrånvaro och i 91 läggs de timmar in som ska dras av som karens.Exempel
Anders har varit sjukskriven i fyra dagar. Under dessa dagar skulle han ha arbetat 8 timmar per dag, totalt 32 timmar. LDL TaxiLön beräknar sjuklönen till 110,40 kr per timma. Följande lönearter ska läggas till:

Löneart Antal À-pris Belopp
090 Sjuklön 32 110,40    3532,80
091 Sjuklön, avdrag karens    8    -110,40 -883,20