Direktutbetald semesterlön


Direktutbetald semesterlön används oftast till timvikarier eller deltidsanställda och sköts helt automatiskt av LDL TaxiLön.


persfl5

Vilken typ av semesterlön en anställd ska ha ställs in på fliken Semester i Personalregistret.


Om direktutbetald semesterlön väljs läggs löneart 420 till automatiskt vid en lönekörning. Löneartens belopp blir 13% (eller den procentsats som ställs in under Inställningar) av bruttolönen. Dock måste de lönearter som ska ingå ha inställningen "Semesterlönegrundande löneart" aktiv. Denna inställning görs i Löneartsregistret. Löneart 420 kan inte läggas till i listan med lönearter som finns på varje anställd i Personalregistret. Lönearten läggs till automatiskt vid lönekörningen.

semesterlon direkt


Direktutbetald semesterlön används ofta till timvikarier eller anställda som inte arbetar heltid i företaget.