Skatt


Just nu får vi många frågor om skatt som ska dras av från lönen för de anställda. Här finns en kortfattad genomgång av skatteavdrag i LDL TaxiLön.


Tabellskatt
När man väljer att dra skatt efter skattetabell blir storleken på skatten olika beroende på hur hög lönen är. Om den anställde tjänar ca 1500 kr i månaden blir skatten noll medan en anställd som tjänar 100 000 kr betalar cirka 55% i skatt. Skatteavdrag enligt tabell är alltså beroende på lönens storlek och räknas ut genom att ett snitt under året används. Det går alltså inte att kontrollräkna avdraget genom att ta bruttolönen * 0,32 för skattetabell 32. Skattetabeller finns på Skatteverkets hemsida.

Skattetabeller kan användas för anställda som har inkomsten som sin huvudsakliga inkomst. Om den anställde istället arbetar extra som timvikarie etc. bör istället avdrag göras med "Sidoinkomst".


Sidoinkomst
Sidoinkomst bör användas för anställda som har anställningen som just en sidoinkomst och har en annan inkomst som sin huvudsakliga inkomst. Sidoinkomst beräknas genom att helt enkelt räkna bruttolönen * 30% (eller vilken procentsats man använder). Om tabellskatt används för en extrainkomst är risken att det dras för lite skatt för den asntällde och denna riskerar att få betala kvarskatt.


Jämkning
Jämkning kan vara positiv eller negativ och beräknas med ett fast belopp elller med en procentsats. Jämkning används för att räkna ut det beloppet som skatten ska beräknas på. Om till exempel bruttolönen är 10 000 kr och man lägger in jämkning på 10 % används beräknas skatten på 11 000 kr istället (10000 * 1,10). Det går även att använda negativt procentsats eller belopp istället för procent för att öka eller minska beloppet som skatten ska beräknas på.


Engångsskatt
Engångsskatt används ofta tillsammans med tabellskatt men då på betalningar som är vid enstaka tillfällen som gör att bruttolönen under året blir högre. Om skattetabell används för dessa utbetalningar finns risken att skatteavdragen under året blir för låga. Semesterlön, bonus etc är exempel på ersättningar där engångsskatt kan användas.


A-skattsedel
Den anställde kan av Skatteverket få en A-skattsedel där skattetabell eller uppgifter om hur skatteavdraget ska göras finns beskrivet.