Rastprogram

Till LDL TaxiLön finns ett gratisprogram som lägger till rasttid.

Rastprogrammet fungerar så att den går igenom alla körrapporter för vald period och kontrollerar så att det minst finns rasten som angivits i rastprogrammet. Finns redan en rast som är lika lång (eller längre) än tiden som angivits lämnas passet oförändrat. Om det däremot är en kortare rast eller att rast saknas så läggs rast till och arbetstiden minskar. Efter genomgången visas den totala arbetstiden för alla körpass före och efter ändringen.

Programmet finns att ladda hem från länken nedan och ska sparas och köras från Taxilon-mappen.

Ladda hem rastprogrammet