Taxi Stockholm, import

Nu finns en uppgradering med stöd för den nya filtypen från Taxi Stockholm.


Uppgraderingen finns tillgänglig under Ladda hem. När version 2015.5 installerats är det bara att börja importera de nya pass- och kvittofilerna med ändelsen ".csv". LDL TaxiLön känner automatiskt av om det är den gamla eller nya filtypen som ska importeras.