Taxi Stockholm, ny version


I den nya importen till de nya filerna från Taxi Stockholm har upptäckts fel på tidsformatet på importerad data.

LDL TaxiLön Information

LDL TaxiLön är ett branschanpassat löneprogram som innehåller funktioner för att underlätta det dagliga arbetet för taxiåkerier.

Ladda hem LDL TaxiLön

 
Här finns de senaste installationsfilerna till LDL TaxiLön.

Versioner


LDL TaxiLön finns i två versioner. Vilken version du behöver avgörs av hur många bilar och anställda som finns i företaget.