LDL TaxiLön Information

LDL TaxiLön är ett branschanpassat löneprogram som innehåller funktioner för att underlätta det dagliga arbetet för taxiåkerier.

screen huvudmeny taxilon
 

Bilar

I LDL TaxiLön finns ett bilregister där åkeriets samtliga bilar läggs in. Bilarna används för att identifiera körrapporterna som matas in eller importeras. Uppgifter om inkört och statistik kan sedan sorteras per bil.

I bilregistret finns även möjlighet att lägga in uppgifter om försäkringsbolag och annan nyttig information.


persfl1.zoom90

Personal

I personalregistret läggs alla anställda in och för varje anställd kan lönetypen anges. Det kan till exempel vara procentlön, timlön eller månadslön. Lönetyperna är uppbyggda av lönearter som in sin tur består av formler som hämtar uppgifter från körrapporterna. Nya lönearter kan läggas till för att skapa alla typer av löner. 

I personalregistret anges även hur skatten ska beräknas samt hur semestern ska hanteras. Det finns stöd för direktutbetald, ackumulerad, semesterdagar med flera.

 

korrapp.zoom90
Körrapporter

I LDL TaxiLön finns en mängd sätt att få in körpassdata till programmet. Det vanligaste är att körrapporterna importeras med hjälp av en textfil som åkeriet får från beställningscentralen. I dagsläget finns stöd i LDL TaxiLön för att importera data från följande taxametrar: Halda, Megtax, Frogne, Taxi Stockholm och TaxiSystem. Körrapporter kan även matas in manuellt och då finns stöd för att inmatningen ska likna papperskörrapporten.

Körrapporterna lagras i ett register där användaren lätt kan göra urval och få fram information om körpass. Denna information ligger även till grund för lönekörningen då data automatiskt hämtas från körrapporterna. 

LDL TaxiLön kan även hantera kontantredovisningen från förarna och automatiskt dra av detta vid lönekörningen.


Rapporter

När en lönekörningen är gjord finns möjlighet att skriva ut:

 • Lönespecifikation
 • Utbetalningslista
 • Bokföringsorder
 • Underlag för Skattedeklaration


Det finns även möjlighet att skriva ut körrapportslistor, personallistor, statstik med mera. Utbetalningsfiler att skicka till banken för automatisk utbetalning går också att skapa.


stat.zoom90

Statistik

LDL TaxiLön kan sammanställa informationen från körpassdatan och presentera statstik för vald anställd, bil och period. Statstik kan lätt jämföras mellan två perioder. Övriga funktioner

LDL TaxiLön innehåller även en mängd andra funktioner, bland annat:

 • Lönespecifikationer till e-post
 • Skapa filer och rapporter för kontrolluppgifter
 • Skapa FORA-fil
 • Skapa fil med underlag för skattedeklaration
 • Säkerhetskopiering
 • Kontroll av krediter
 • Olika typer av garantilöner

Mer information