Arbetsgivardeklaration på individnivå

I version 2019.2 finns stöd för att skapa underlag till den nya "Arbetsgivardeklaration på individnivå" som nu införs.

Den stora nyheten är att uppgifter (lön, skatt mm) redovisas per person, varje månad. Detta gör att också Kontrolluppgiften försvinner till nästa årsskifte.

Vid utskrift av rapporter i lönekörningen (eller när du väljer "Rapporter"), så har skattedeklarationen ersatts av AGI. När den är markerad skapas en fil i mappen Taxilon/Eskd. Filen heter AGI+organisationsnummer+månad. Den laddas upp till Skatteverket här

En kortfattad sammanställning av AGI och bokföringsorder för sociala avgifter skrivs ut på skrivaren i samband med att filen skapas. Tänk på att vara noggrann så att alla löner är korrekta innan du skapar och laddar upp AGI-filen. 

Första gången arbetsgivardeklaration på individnivå ska skickas in är 12:e februari (senast) och ska då innehålla löner som utbetalats under januari 2019.