Bonus, olika typer


Hur kan man lägga in bonus i LDL TaxiLön?

 


Det finns lite olika typer av bonus. Här kommer tre exempel: 


1) T.ex. 1 procent på inkört. Kan läggas till automatiskt eller manuellt när den anställde ska få bonus. Räknar 1 procent på hela inkörtbeloppet. Detta finns förklarat här.


2) T.ex. 1 procent extra på hela inkörtbeloppet för en månad om föraren kör in 50 000 kr eller mer. Om föraren har 45 000 kr i inkört ges 37% vilket är standardlönen i detta exempel. Om föraren istället kör in 53 000 kr ges en extra procent, dvs 38% på 53 000 kr.

I det fallet används funktionen "Högre procent vid beloppsgräns" under Arkiv / Inställningar, fliken Avancerat. Där fylls brytpunkt och ny procentsats i tillsammans med vilken löneart som ändringen ska gälla (standard är 020 Procentlön).


3) T.ex. 1 % på allt över 50 000 kr. Om föraren har 53 000  kr i inkört ges 1% bonus på 3 000 kr.

För detta skapar man en löenart som liknar den i punkt 1. Skillnaden blir formen som ska vara "NETTO-50000". Viktigt är också att "Värde ej mindre än noll" är markerat.