LDL TaxiLön i nätverk


Kan man använda LDL TaxiLön i nätverk?

 

Ja, det finns ett enkelt stöd för att köra LDL TaxiLön i nätverk med 1 samtidig användare. Det går att köra flera användare samtidigt, men det finns inga funktioner för postlåsning.

För att använda databas på en nätverksserver etc. måste LDL TaxiLön först installeras lokalt på varje dator. Därefter ändras sökvägen i filen TAXI.INI som finns i Taxilonmappen. Sökvägen som ska ändras är den under FORE-rubriken som innehåller företaget:

[FORE0001]
Namn=Taxiföretaget AB
Txd=C:\TAXILON\FORE0001.TXD <--- Sökväg att ändra


De filer som ska flyttas till den nya platsen är databasfilerna, två per företag. Den ena heter som TXD-filen i sökvägen ovan och den andra har samma filnamn men ändelsen .SET. I exemplet ovan ska alltså FORE0001.TXD och FORE0001.SET flyttas till nätverksdisken e.dyl.