Taxi Stockholm

Denna artikel är tänkt att visa på de anpassade funktioner som finns för Taxi Stockholm, bland annat import av körrapporter.

 

 

Inställningar 


I menyn Arkiv / Inställningar, fliken Avancerat finns en inställning som heter "Taxi Stockholm". När den aktiveras väljs automatiskt rätt importskript och rätt inmatningsmall. Vill man välja importskript och inmatningsmall manuellt finns detta på fliken Import respektive Inmatningsmall. När inställningen "Taxi Stockholm" har ändrats måste LDL TaxiLön startas om för att ändringen ska träda i kraft. 

 

Import


Filer som innehåller körpassdata kan importeras i LDL TaxiLön. Dessa filer hämtas hem genom att logga in på Taxi Stockholms intranät, Depån. Filerna skapas på hemsidan två gånger per månad och innehåller körpassdata för två veckor. Till varje period finns två filer; en passfil och en kvittofil. Exempel på filnamn är PASS20120917.TXT och KVITTO120917.TXT. Båda filerna måste sparas i samma mapp på hårddisken. Rekommendationen är att det finns en speciell mapp lokalt på datorn där samtliga pass- och kvittofiler sparas och att denna mapp sedan väljs under Arkiv / Inställningar, fliken Import och inställningen "Importera från mapp". På så vis öppnas alltid samma mapp när menynalternativet Import används. I listan som visas finns endast passfilerna med. Markera den fil som ska importeras och klicka på Fortsätt. Filen importeras och eventuell saknade bilar eller förare visas i en lista.

När hela filen importerats visas en lista med de inlästa körrapporterna. I listan finns möjlighet att välja vilka körrapporter som ska sparas till körrapportsregistret. Som standard är alla körrapporter markerade så det är bara att klicka på Fortsätt. Körrapporterna finns då tillgängliga i Körrapportsregistret.
 

Oreg.bom

Bomkörningar som av någon anledning inte registrerats i taxametern kallas "Oreggade bommar". Dessa kan dra av manuellt i Körrapportsregistret genom att först markera den aktuella körrapporten och därefter klicka på knappen "Oreg.bom" till höger. I fönstret som visas fylls det beloop i som ska dras från körrapporten.

 

Ej lönegrundande

Avgifter för att hämta kunder på till exempel Centralstationen ingår i inkört, men skall ej inkluderas i det lönegrundande beloppet. Beloppet som ska vara ej lönegrundande importeras tillsammans med körrapporten och kan användas för att dra av beloppet vid lönekörning. För att göra detta ska löneart 055 "Ej lönegrundande" läggas till i Personalregistret, fliken Lönearter. Vid lönekörning visas då procentlönesatsen och sedan den ej lönegrundande beloppet.