Anställningsnummer


Jag har lagt in andra anställningsnumer än det 6-siffriga taxiförarnumret och nu försöker jag importera, men det fungerar inte riktigt. Vad göra?

 


Generellt är det så att om man lägger in 6-siffriga taxiförarnumret som anställningsnummer så är det inget problem med import eftersom det är det enda nummer som används.

Lägger man in andra nummer som anställningsnummer (t.ex. "1") så måste man ange den 6-siffriga numret i fältet "Förarnr vid import". Vi själva importen så ändrar LDL TaxiLön från den 6-siffriga numret till "1" och det används sedan i programmet.

För att fixa detta måste du fylla i "Förarnr vid import" och importera filen igen. Det är viktigt att du markerar "Skriv över" när du startar importen.