Om LDL Data

Historia

Huvudmenyn i TangentbordsTräningLDL Data grundades 1995 av Daniel Lundin då skolor och företag önskade köpa programmet TangentbordsTräning. Programmet hade då följt med på disketter bl.a till tidningen Windows World vilket gjorde att efterfrågan ökade.

Även programmen Glosor, Jattsy, Älgbana och WinLock blev populära och dessa program såldes till kunder till för bara några år sedan. En bidragande faktor till populariteten var att de var lättanvända program på svenska i en tid då internet var något nytt. Priset på 20 eller 40 kr var en orsak till framgången.

 

Daniel Lundin och Lars Lundin under utvecklingsarbetet med LDL TaxiLönLDL TaxiLön

I slutet av 90-talet påbörjades utvecklingen av LDL TaxiLön efter önskemål från personer i taxibranschen. Målet var att skapa ett komplett och lättanvänt löneprogram som var helt anpassat efter taxibranschens olika lönetyper med bland annat procentlön.

Under många år var Lars Lundin anställd i företaget och han bidrog med sina kunskaper i lönesystem till att utveckla LDL TaxiLön.  

 

Ny form

Under många år drevs företaget som enskild firma men 2009 ombildades företaget till ett aktiebolag. I och med ombildning byttes även logotypen ut mot en mer modern.

 

Idag och i framtiden

Idag arbetar Daniel och Lotta i företaget och den mesta tiden läggs på support och utveckling av LDL TaxiLön. Parallellt med detta drivs även några utvecklingsprojekt för programvaror och hemsidor.