Redovisar kontanter veckovis


Mina förare redovisar kontanterna veckovis i klumpsumma. Kan man mata in detta i programmet och få det så att eventuella redovisningsdifferenser justeras automatiskt?

 

Det går bra att mata in den totala redovisade summan på något av passen den veckan. Enklast matar man in beloppet i kolumnen "Redovisat" (blå och undersstruket) direkt i körrapportslistan.

När sedan lönearten summerar differensen på alla redovisade kontanter blir summan samma som om man skulle ha matat in på varje pass.

Exempel på diff:

Pass 1: -850 kr
Pass 2: -1252 kr
Pass 3: -566 kr
Pass 4: 2600 kr

Summa diff: -68 kr >>> Summan för löneart 960 (Redovisningsdifferens)