Slutlön


Hur gör jag för att betala ut slutlön för en anställd som slutat?

 

Börja med att göra ett manuellt semesterårsskifte för den anställde, dvs flytta intjänad semsterlön från ackumulator 401 till 402. Detta görs enklast i Personalregistret, fliken Ackumulerat. Beloppet som ska utbetalas (hela beloppet i detta fall) dras ifrån ackumulator 401 och läggs till ackumulator 402.

När detta är gjort kan beloppet i ackumulator 402 betalas ut med löneart 410. Det går inte att betala ut ett högre belopp än det som finns i ackumulator 402.

Du kan köra semesterlönen i en separat lönekörningen efter den ordinarie. På så sätt kommer semesterlönen på den ordinarie lönen med.