Redovisade kontanter


Kan programmet hålla reda på kontanter som redovisas av förarna? Ibland redovisar de för mycket och ibland för lite. Ofta avrundar de till jämn hundralapp.

 

Kontanter som redovisas matas in tillsammans med körrapporten i fältet "Redovisat" eller direkt i körrapportsregistret. Differensen som uppstår om föraren redovisat för mycket eller för lite visas direkt och sparas av programmet.

Om löneart 960 Redovisningsdifferens används summeras differensen för hela löneperioden och dras av eller läggs till på nettolönen. I princip fungerar detta som ett förskott på lön.