Paus i lönekörning


Under pågående lönekörning vill jag ändra en körrapport utan att behöva stänga ner hela lönekörningen och börja om.

 

För att kunna ändra körrapporter under pågående lönekörning måste en inställning göras under Arkiv / Inställningar, fliken Avancerat. Markera "Paus i lönekörning". Det går nu att klicka på Avbryt under pågående lönekörning och spara den tillfälligt. För att sedan komma tillbaka till lönekörningen väljs "Lönekörning" i huvudmenyn.

Om en körrapport uppdaterats visas inte de nya beloppen när den sparade lönekörningen aktiveras igen. För att beloppen ska läsas in måste den aktuella lönearten markeras och Ändra väljas. Klicka därefter på OK och lönearten uppdateras.