Ackumulerad semesterlön


Jag har nyligen börjat använda programmet. Jag ackumulerar semesterlönen kalenderårsvis. Jag har ändrat ackumulator 401 och lagt in semesterlönen som ska betalas ut till sommaren i den. Är detta korrekt?

 

Semesterlönen som ska betalas ut nu till sommaren ska finnas i ackumulator 402. Verkställ semesterårsskifte genom att välja Arkiv / Semesterårsskifte. Programmet flyttar då över alla pengar från ackumulator 401 till 402.

Programmet kommer nu att ackumulera semesterlönen till nästa sommar (om 1,5 år) i ackumulator 401.

När semesterlönen ska utbetalas görs detta med löneart 410 och beloppet dras från ackumulator 402.