Semesterlön under året


Jag ska betala ut ackumulerad semesterlön till anställd under året. Hur gör jag det?

 

Börja med att göra ett manuellt semesterårsskifte för den anställde, dvs flytta intjänad semsterlön från ackumulator 401 till 402. Detta görs enklast i Personalregistret, fliken Ackumulerat. Beloppet som ska utbetalas dras ifrån ackumulator 401 och läggs till ackumulator 402.

När detta är gjort kan beloppet i ackumulator 402 betalas ut med löneart 410. Det går inte att betala ut ett högre belopp än det som finns i ackumulator 402.