Fel på decimaltecken


Vid start av LDL TaxiLön visas ett felmeddelande:

"Varning! I Windows används punkt (.) som decimaltecken. Detta kan göra att LDL TaxiLön kan sluta fungera. Ändra till komma (,) under Kontrollpanelen, Nationella Inställningar (fliken Tal)."

Vad betyder detta?

 

Felmeddelandet visas när det tecken som används som decimaltecken i ett tal inte är kommatecken. I USA används till exempel punkt som decimaltecken och om inställningarna i Windows är av annat format än de svenska standarderna för tal, datum, tid etc. visas detta meddelande. LDL TaxiLön kräver bland annat kommatecken som decimaltecken. Ändra till svensk standard under Nationella inställningar i Kontrollpanelen i Windows.