Bokf.order för annan period


Jag vill skriva ut en bokföringsorder för inkört för en period som jag själv kan välja, hur gör jag?

 

Det går att skriva ut bokföringsorder för inkört för valfri period. Detta görs i Körrapportsregistret. Gör ett urval på datum (från- och tilldatum). Körrapporter mellan dessa datum skrivs ut med hjälp av knappen Bokföringorder.