Blir demoföretag


Jag har installerat i ny dator, men det blir bara "Demoföretag" och jag kan inte lägga in fler bilar eller anställda. Vad göra?

 

LDL TaxiLön blir demoföretag när licensflen saknas. Licensfilen TAXILON.LIC och ska ligga i Taxilonmappen som oftast är placerad på enhet C.

Licensfilen finns på installations-cd och den kan då manuellt kopieras till Taxilonmappen. Den kan även komma i en bifogad zipfil i ett e-postmeddelande. I det senare fallet ska filen packas upp till Taxilonmappen. Det går att kontrollera att uppackningen lyckats genom att kontrollera att filen TAXILON.LIC finns i Taxilonmappen.