Lägga upp lönearter


Hur lägger jag upp lönearter för en anställd? Vill ha procentlön med garantilön. Hur gör jag med raster?

 

- I Personalregistret, gå in på en person. På fliken Lönearter lägger du till Löneart 020 Procentlön och 025 Garantilön. Du kan även lägga till 960 Redovisningsdifferens om du vill att programmet ska dra av ej redovisade kontanter. Lönearter i 800-serien är informationslönearter och ingen lön beräknas på dessa.

- På fliken Löneuppgifter lägger du in procentsatsen i fältet "Procentlönesats" och garantilön per timma i det fältet.

- För raster finns ett litet gratis program som man kör efter att körrapporterna är inmatade/importerade. Det justerar raster och arbetad tid så att det minst blir de tiderna man anger i rastprogrammet. Rastprogrammet finns att hämta här.