Garantilön per pass


Hur anpassaar man LDL TaxiLön så att det räknar ut procentlön och garantilön per pass? Exempel: Föraren ska ha 37% av inkört men om lönen understigen 102 kr i timmen(uträknat för varje pass) ska 102 kr ges i lön.

 

Följande inställningar måste göras i LDL TaxiLön för att programmet ska välja mellan procentlön och timlön (garantilön) per pass:

1) Under Arkiv / Inställningar, fliken Avancerat: Markera inställningen "Timlön/Procentlön (per pass)". Klicka på OK.

2) Lönearterna 004 Timlön och 020 Procentlön ska läggas till för de anställda som berörs (fliken Lönearter i Personalregistret). Inga andra lönearter som räknar procentlön eller timlön ska använads. Inte heller lönearten 025 Garantilön ska användas.

3) Ställ in procentlönen och garantilönen per timma i Personalregistret, fliken löneuppgifter. Garantilön per timme anges i fältet "Timlön". Procentlönesatsen anges i fältet "Procentlönesats". För 37% anges "0,37".