"EJ I REGISTER"


Vad betyder "EJ I REGISTER" vid inmatning av körrapporter? Texten visas vid kredittyperna.

 

Det betyder att kredittypen inte är namngiven under Register / Kreditkunder. Det spelar ingen roll för funktionen. Om kredittypen är namngiven visas namnet vid inmatningen, annars visas "EJ I REGISTER".