Felaktigt personnummer


Ett meddelande som visar "felaktigt personnummer" visas när jag försöker spara den person som jag nyss lagt in. Varför?

 

Innan personen sparas kontrolleras personnumret mot den kontrollsiffra som finns inkluderat i personnumret. Antagligen är någon siffra personnumret fel.