Ändra körrapportsnummer


Finns det möjlighet att ändra rapportnummret på redan inmatad körrapport?

 

Nej, det är inte möjligt eftersom värdet identifierar körrapporten i systemet. Däremot kan man ta bort körrapporten och mata in den på nytt.