Fel 3343


Fel 3343, "unrecognized database format" när LDL TaxiLön startas. Vad beror det på?

 

Testa först om det går att reparera med programmet Databashantering i Start-menyn.

Om det inte går kan det bli aktuellt att läsa in en ny säkerhetskopia. Då måste man först ta bort företaget enligt nedan.

Ta bort hänvisning till databasen i filen TAXI.INI som finns i Windows-mappen. Ta bort sektionen som börjar med "[FORE0001]" samt raderna som börjar med "Namn=" och "Txd=". Totalt tre rader.