Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgift

Det finns en uppdatering av LDL TaxiLön som du kan installera enligt nedan. Markering ”Först anställd” finns i Personalregistret under fliken ”Skatt”.

Från Skatteverkets hemsida:

Regeringen har föreslagit en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften. Förslaget innebär att arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar som görs under 1 mars till och med 30 juni 2020.

Nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgift (10,21 procent) på ersättning upp till 25 000 kronor per betalningsmottagare och månad ska betalas.

Om beslut tas enligt det här förslaget ska begäran om nedsatt arbetsgivaravgift göras genom att arbetsgivaren sätter ett kryss i fält 062 på individuppgiften ”Reducerad avgift först anställd”.

Genom att kryssa i fält 062 på individuppgiften kommer ersättningar upp till 25 000 kronor per angiven betalningsmottagare att ingå i avgiftsunderlaget för enbart ålderspensionsavgift om 10,21 procent.

Reglerna föreslås träda i kraft den 6 april 2020. För att undvika onödiga omprövningar bör den arbetsgivare som vill ha nedsättning vänta med att lämna arbetsgivardeklaration till dess att reglerna har trätt i kraft. Arbetsgivardeklaration för mars månad ska ha kommit in till Skatteverket senast den 14 april i år.
Det finns en uppdatering av LDL TaxiLön som du kan installera enligt nedan. Markering ”Först anställd” finns i Personalregistret under fliken ”Skatt”. Där markerar du de anställda som ska ha nedsättning av arbetsgivaravgiften enlig ovan.

Arbetsgivaravgiften som beräknas i TaxiLön tas inte med i AGI-filen. Det är Skatteverket som beräknar arbetsgivaravgiften när filen laddas upp på hemsidan. Den beräkning som finns på listan ”Arbetsgivardekl. 2020-0x” stämmer inte utan det är beloppet du ser när du laddat upp filen till Skatteverket som gäller.
Gör så här:

1. Gör en säkerhetskopia

2. Stäng TaxiLön

3. Ladda hem och installera uppgradering till version 2020.2 från: http://www.ldl.se/taxilon/ar2020/taxi32up.exe

4. Starta TaxiLön

5. Markera de anställda som ska ha reducerad arbetsgivaravgift (max 30 st)

6. Skapa ny fil till Skatteverket under "Rapporter/Arbetsgivardeklaration på individnivå". 

7. Ladda upp den nya filen till Skatteverket (kontrollera att arbetsgivaravgiften stämmer).