Visa # 
Ackumulerad semesterlön 2012-09-06
Semesterlön under året 2012-09-06